navigatie overslaan

Privacyverklaring

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
Recreatieschap Twente
Bezoekadres: Nijverheidstraat 30, 7511 JM Enschede
Postadres: Postbus 1400, 7500 BK Enschede
Telefoon: 053-4876988
E-mail: info@recreatieschaptwente.nl

Het verwerken van jouw gegevens
Recreatieschap Twente verwerkt persoonsgegevens voor verschillende onderdelen.

Versturen nieuwsbrief
Wij maken gebruik van een nieuwsbrief om bezoekers te informeren over komende evenementen, projecten en onderhoud. Betrokkene kan zich vrijwillig aan- en afmelden voor de nieuwsbrief. Om deze persoonsgegevens vast te leggen gebruiken wij de volgende systemen, Laposta.

Twentse Parken Vriendenpas
Recreatieschap Twente biedt de mogelijkheid om een vriendenpas aan te schaffen. De vriendenpas geeft toegang tot de parkeerplaatsen van Het Hulsbeek, Het Lageveld en Het Rutbeek. Bij deze taak verwerken wij de volgende persoonsgegevens: NAW-gegevens, e-mail, telefoonnummer.

Om deze persoonsgegevens vast te leggen gebruiken wij de volgende systemen: webshop Recreatieschap Twente, NLVK (inclusief Mollie) en Microsoft Office.

Bewaartermijnen
Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk. In sommige gevallen staat in de wet hoelang wij jouw gegevens mogen bewaren. Wij houden ons aan deze wettelijke termijnen.

Derden die jouw gegevens ontvangen
Wij delen persoonsgegevens alleen met MSG. Zij versturen de Vriendenpas.

Geen geautomatiseerde besluitvorming
Wij gebruiken geen geautomatiseerde besluitvorming. Bij besluiten is altijd een bestuur of een medewerker van Recreatieschap Twente betrokken. Wij combineren jouw gegevens niet om een ‘profiel’ van je te maken waarmee wij je bijvoorbeeld gericht kunnen benaderen.

Beveiligen van jouw persoonsgegevens
Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen, bijvoorbeeld:

  • Alleen medewerkers die dit nodig hebben, krijgen toegang tot jouw persoonsgegevens. Zij zijn verplicht jouw persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen.
  • Wij werken met beveiligde netwerkverbindingen.
  • Wij hebben afspraken gemaakt met de leveranciers van de systemen die ervoor moeten zorgen dat jouw gegevens in de systemen via technische maatregelen voldoende beveiligd zijn.

Wanneer je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming.

Rechten ten aanzien van de registratie
Als wij persoonsgegevens van jou verwerken, heb je als betrokkene een aantal rechten waarvan je gebruik kan maken. Je kunt deze rechten uitoefenen via samentwente.nl. Hieronder volgt een korte toelichting per recht:

  • Recht op informatie Wij moeten jou actief, tijdig en adequaat informeren over de verwerking van je persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is hiervoor opgesteld.
  • Recht op inzage Je hebt het recht om in te zien welke persoonlijke informatie wij van je hebben vastgelegd.
  • Recht op rectificatie Als de gegevens die we van jou verwerken niet juist blijken te zijn, heb je het recht om deze gegevens te aan te laten vullen of te corrigeren.
  • Recht op verwijdering Je hebt het recht om een verzoek in te dienen om jouw gegevens te laten verwijderen uit onze systemen.
  • Recht op overdraagbaarheid Je kunt ons vragen om digitale informatie die je ons hebt gegeven naar jou of een andere organisatie te sturen.

Vragen of klachten
Belangrijk voor jou om te weten, is dat jouw privacy bij ons voorop staat. Wanneer je vragen of klachten hebt, dan kun je terecht bij onze Functionaris Gegevensbescherming. De FG is bereikbaar via .

Kom je er met ons niet uit? Dan kun je een klacht indienen bij de toezichthouder in Nederland: de Autoriteit Persoonsgegevens.