navigatie overslaan

Algemene voorwaarden

Hieronder staan de algemene voorwaarden die op de Twentse Parken Vriendenpas van toepassing zijn:

Wettelijke verplichte mededeling

  • Een bestelling door een consument via deze website leidt tot een koop op afstand volgens artikel 46a, boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.
  • De overeenkomst komt na bestelling tot stand zodra Recreatieschap Twente de bestelling en de prijs aan de consument heeft bevestigd.
  • Na betaling van de prijs wordt de bestelde zaak binnen de gestelde leveringstermijn (verwerkingstijd) door Recreatieschap Twente aan de postleverancier aangeboden.

Verwerkingstijd

Na diverse bestellingen worden de Vriendenpassen in bulkpartijen geprogrammeerd door onze leverancier. In de periode van 15 maart t/m 30 april zal de Vriendenpas bezorgd worden middels Track & Trace brievenbuspakket. Vriendenpassen die na 15 april besteld zijn, hebben een levertijd van twee weken. Daags voor bezorging stuurt onze postservice een bevestigingsmail dat de Vriendenpas de volgende dag bezorgd zal worden.

Voor eigen risico

  • Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  • U dient volledig de N.A.W. in te vullen en te controleren*. Bij constatering van onvolledig ingevulde N.A.W. gegevens betekent dat de Vriendenpas niet kan worden verstuurd.
  • Het is niet mogelijk om aangeschafte Vriendenpassen te blokkeren. Verlies of diefstal van uw Vriendenpas is altijd voor uw eigen risico.

Gedurende 14 dagen na de ontvangst van het product heeft de consument het recht de koop op afstand te ontbinden overeenkomstig de artikelen 46d lid 1 en 46e boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, mits het geleverde product in originele onbeschadigde staat binnen 8 dagen na ontbinding wordt geretourneerd.

Beschadiging Vriendenpas

De Vriendenpassen zijn binnenin voorzien van een onzichtbare chip en bijbehorende 'antennes'. De Vriendenpas kan door middel van het maken van een gaatje (wat nog wel eens gebeurd om er een touwtje aan vast te maken) beschadigen en onbruikbaar worden. Recreatieschap Twente raadt dit dan ook af. Bij (opzettelijke) beschadiging en daardoor het onbruikbaar maken van de Vriendenpas wordt geen nieuwe Vriendenpas verstrekt.

Parkeren tijdens evenementen

Enkele keren per jaar is de Vriendenpas tijdens grootschalige evenementen niet geldig. Er geldt bijvoorbeeld een afwijkend parkeertarief. Parkeerpashouders kunnen ervoor kiezen dit afwijkende parkeertarief ter plekke te betalen of uit te wijken naar een ander recreatiegebied van Recreatieschap Twente.

*Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Bij het aanvinken van de nieuwsbriefoptie gaat u akkoord met het opslaan van uw persoonsgegevens in de database van Recreatieschap Twente volgens de AVG. Uw persoonsgegevens worden dan alleen gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrieven van Recreatieschap Twente.